Studielift123 | Meta cognitievevaardigheden

Metacognitie gaat over iemands kennis van zijn eigen kennis en over reflecteren op het handelen en op ervaringen. Zij gaat over de vraag hoe je onbewust gedrag bewust kunt maken en op die manier het eigen leerproces kunt reguleren. Als de leerling beseft hoe hij kennis opdoet, kan hij zijn leerstrategie hier op richten. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden in: kennis over jezelf (ik leer het best ’s ochtends), kennis over de taak (ik moet volgende week een werkstuk inleveren), en kennis over de strategie (ik ga elke dag een uur aan mijn werkstuk werken en deel het werkstuk m.b.v. een mindmap op in losse delen die ik vervolgens per dag kan maken).
Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen.

Dit leidt tot effectiever leren. Leerlingen zijn beter in staat problemen te overzien en op te lossen waardoor de leerprestaties stijgen. Om deze metacognitieve vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen is er eerst inzicht nodig in de persoon zelf en de mogelijke manieren van leren. Vandaar dat deze vaardigheden in het derde jaar van Studielift123 aan bod komen.
  1. Studievaardigheden
2. Sociale vaardigheden
3. (Meta) cognitieve vaardigheden
 
Studielift123 © ™ is een concept van Time 2 Control © ™  |  info@studielift123.nl
 
Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Aanvraag download brochure Word e-mail abonnee
 
Privacyverklaring