nieuwsbrief #06 | oktober 2018 | open online
 
Time 2 Control
 
Time 2 Control
 
Het nieuwe schooljaar is al weer ruim een maand van start, je mentorklas is inmiddels aan jou en elkaar gewend, de eerste individuele gesprekken zijn wellicht al gevoerd. En wat is jouw doel als mentor voor dit schooljaar om jouw leerlingen in te begeleiden? Werken jullie met een schoolbreed mentorprogramma of vul je grotendeels zelf de inhoud van mentorlessen in?

Wat zouden jouw mentorleerlingen dit schooljaar het liefst van jou leren?

Zou je je meer willen bekwamen in studievaardigheden of zou je je leerlingen meer willen begeleiden op het gebied van leerhouding en leergedrag? Kijk eens op https://www.time2control.nl/TRAINER/opleiding.html en https://www.time2control.nl/TRAINER/opleiding_actief.html voor de mogelijkheden.

In deze nieuwsbrief:
  Een goed begin is het halve werk, presentatie voor ouders.
  De kracht van een doorlopende leerlijn.
  Studievaardigheden voor leerlingen, mentorles of leercoach?
  Boeken Studielift123 via VanDijk en Iddink.
  Gratis toegangskaart NOT2019.
  Handig om te hebben – gratis downloads
  Preview boeken Studielift123.

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben over Studielift123, mail naar info@studielift123.nl, info@time2control.nl of bel met 06-17 23 44 17.

Annemieke Groeneveld – Time 2 Control
 
Time 2 Control
 
 
Als je kind op de basisschool zit, heb je als ouder veel contact. Je spreekt andere ouders, je weet met wie jouw kind omgaat en je hebt nauw contact met de leerkracht(en) die de hele week voor de klas staat. En als jouw kind dan naar de middelbare school gaat, wordt ook alles voor jou als ouder anders. Je kind heeft voor elk vak een andere docent en als je iets wilt bespreken, doe je dat in eerste instantie met de mentor.
Ouders zijn, zeker het eerste jaar van de middelbare school, graag betrokken bij hetgeen hun kind meemaakt en leert. Vandaar dat wij aan het begin van het schooljaar tijdens de informatieavonden een korte presentatie geven over ons mentorprogramma. Ouders krijgen folders mee in de stijl van de school met uitleg welke vaardigheden in leerjaar 1 aan bod komen. Zij kunnen desgewenst een workshop snellezen, mindmappen en plannen bij één van onze gecertificeerde trainers volgen, zodat zij samen met hun kind kunnen oefenen en hun kind kunnen helpen waar nodig en mogelijk.


In september hebben wij een drietal presentaties op Lyceum Ypenburg mogen verzorgen, waar tevens 29 mentoren zijn opgeleid om met het mentorprogramma aan de slag te gaan. Wij wensen de mentoren en alle leerlingen veel succes en plezier met de lesblokken uit Studielift123.
 
Time 2 Control
Op veel scholen waar ik kom wordt vaak gevraagd om een mentorprogramma met een doorlopende leerlijn.

Een doorlopende leerlijn is een leerlijn waarin leerstof aansluitend over meerdere leerjaren is verdeeld met zo min mogelijk overlap, maar wel met herhaling en verdieping.

De lesblokken van Studielift123 zijn geschreven in een doorlopende leerlijn. Maar hoe zorg je er voor dat de leerlingen ook succesvol deze leerlijn kunnen doorlopen?

Hiervoor zijn een aantal succesfactoren van belang:
Commitment van mentoren richting het programma waarmee zij werken. Betrek de mentoren bij het aanschaffen van een nieuwe methode. Train en begeleid hen in het werken met het gekozen programma. Stel haalbare, gezamenlijke doelen met betrekking tot de lessen. Communiceer de doelen ook naar ouders, zodat deze op de hoogte zijn van hetgeen hun kind leert tijdens de mentorlessen.
Maak een doorlopend leerplan met doelen voor de mentorlessen van alle drie de leerjaren. Wat wil je met het mentoraat bereiken? Wat zijn de gezamenlijke doelen per leerjaar? Hoe flexibel moet het lesmateriaal zijn? Evalueer op regelmatige basis met elkaar.
Overdracht naar volgende leerjaren. Om een doorlopende leerlijn effectief te laten zijn, is het van groot belang dat er eind van elk schooljaar overdracht plaatsvindt naar de nieuwe mentor van het volgende schooljaar. Als een mentor van klas 1 bepaalde lessen niet heeft aangeboden, zal de mentor van klas 2 deze onderwerpen niet kunnen herhalen, waardoor de leerlijn niet altijd meer volledig gevolgd kan worden en leerlingen dus vaardigheden gaan missen. Overleg wat is behandeld en hoe de volgende mentor hier zo goed mogelijk op aan kan sluiten.
 
Time 2 Control
 
Past een compleet driejarig mentorprogramma niet goed binnen jullie school, of werken jullie met leercoaches die kleine groepen leerlingen begeleiden?

Train je coaches voor de onderbouw in het concept “Snel leren = leuk leren”en/of voor de bovenbouw in het concept Actief leren leren zodat zij hun leerlingen op weg kunnen helpen met het efficiënt en effectief leren leren.

Dit schooljaar zijn alle coaches van Infinity College in Diemen en Rotterdam opgeleid tot trainer “Snel leren = leuk leren”. In zes weken helpen zij hun leerlingen meer en makkelijker leren in minder tijd, waardoor zij de rest van het schooljaar hun leerlingen beter maatwerk in coaching kunnen geven.

Op de open dag in Diemen werd hierop zeer enthousiast gereageerd door belangstellende ouders en leerlingen. Leer eerst de basis om te leren, dan heeft de coach daarna meer tijd om specifiek met de vakken aan de slag te gaan waar leerlingen moeite mee hebben.
 
Time 2 Control
 

Na de boeken vijf jaar in eigen beheer te hebben uitgegeven, zullen de theorieboeken en werkboeken van Studielift123 met ingang van schooljaar 2019-2020 ook aan te schaffen zijn via VanDijk en Iddink, zodat de boeken direct in het boekenpakket van de leerlingen kunnen worden opgenomen.

Voor mentormappen, het mentorportaal, promotionele middelen en opleiding en training kun je terecht bij Time 2 Control.

 
Time 2 Control
 
Time 2 Control


Van 22 t/m 26 januari 2017 zal de NOT2019 plaatsvinden in de Jaarbeurs Utrecht. Een gratis toegangskaart kun je via de blauwe button onderaan aanvragen. Uiteraard hopen wij je op onze beursstand te mogen ontvangen, waar je kennis kunt maken met onze concepten “Snel leren = leuk leren” en Studielift123.

Zin en tijd om naar de NOT2019 te komen? Vraag dan nu meteen een gratis toegangskaart aan.
 
 
Time 2 Control
 

Heb je onze gratis downloadpagina ‘Handig om te hebben’ al ontdekt met o.a.

  E-book time 2 organise je huiswerk(plek).
  Alle planners uit Studielift123.
  De jaarplanner 2018-2019
  Mindmaps voor het maken van een boekverslag of werkstuk
  Aanvullend materiaal voor onze slimme Time 2 Planner

Allen gratis te downloaden via onze 'handig om te hebben pagina'.

 
Time 2 Control
Studielift123 | Het mentorprogramma dat bij iedere leerling past | Bekijk hier het lesmateriaal
 
Time 2 Control
 
Ken je iemand die wellicht interesse heeft in deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door.

Organiseer jij een evenement waar Time 2 Control niet mag ontbreken? Laat het ons weten en wij verzorgen graag een informatiestand, workshop of presentatie. Mail naar info@time2control.nl

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan zie ik je mail graag tegemoet.

ADRES
Time 2 Control
Adriaan Dorsmanstraat 1
2202 XC Noordwijk

CONTACT
06 17 23 44 17
info@studielift123.nl
www.studielift123.nl