Welkom op de website van Studielift123

Zoek je een mentorprogramma dat leerlingen vanaf de eerste schooldag op weg helpt naar groei en resultaat?
Dan is Studielift123 hét programma voor jullie school.

Studielift123 is een driejarig mentorprogramma voor de onderbouw waarin leerlingen studievaardigheden, sociale vaardigheden en (meta)cognitieve vaardigheden krijgen aangereikt. Dit alles wordt integraal geïmplementeerd door mentoren, vakdocenten én ouders voor te lichten, te trainen en te begeleiden.

Elk jaar bestaat uit 30 hoofdblokken van 30 minuten en 30 keuzeblokken van 15 minuten, zodat het programma aangepast kan worden aan het lesrooster van de school.

Hoofdthema’s van Studielift123 per leerjaar:
 
Gedurende 3 jaar mentorles maakt de leerling in het werkboek zijn eigen profiel waarin onder andere kwaliteiten, vaardigheden, doelen, actiepunten e.d. worden verzameld om zo te komen tot steeds meer (zelf)inzicht en toekomstgerichte mogelijkheden qua profiel, studie en beroep.

Profiel-, studie- en beroepskeuze zijn hiermee al in een vroeg stadium onderdeel van het programma. In eerste instantie niet gericht op de keuze zelf maar op de kwaliteiten en vaardigheden van de leerling om vanuit die kwaliteiten te kijken welk(e) profiel, studie en beroep hier het beste bij aansluit.

Zo kiest elke leerling vanuit eigen kracht en talenten zijn of haar toekomst.

Word E-Mail abonnee | Brochure aanvraag.
Studielift123 © ™ is een concept van Time 2 Control © ™  |  info@studielift123.nl
 
Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Aanvraag download brochure Word e-mail abonnee
 
Privacyverklaring