Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Studielift123 is een driejarig mentorprogramma waarin leerlingen studievaardigheden, sociale vaardigheden en (meta)cognitieve vaardigheden krijgen aangereikt. Dit alles wordt integraal geïmplementeerd door mentoren, vakdocenten én ouders voor te lichten, te trainen en te begeleiden.

Elk leerjaar bestaat uit 30 hoofdblokken van 30 minuten en 30 keuzeblokken van 15 minuten, zodat het programma aangepast kan worden aan het lesrooster van de school.

Gedurende 3 jaar gaat de leerling aan de slag met onder andere zijn kwaliteiten, vaardigheden, doelen, actiepunten e.d. om zo te komen tot steeds meer (zelf)inzicht. Profiel- en studiekeuze zijn hiermee al in een vroeg stadium onderdeel van het programma. In eerste instantie niet gericht op de keuze zelf maar op de talenten van de leerling om vanuit die talenten te kijken welk profiel en welke  studie hier het beste bij aansluit.

Hoofdthema’s van Studielift123 per leerjaar:

Studievaardigheden
Laat leerlingen hun huidige leerstrategie ontdekken en leer hen hoe zij deze, waar nodig, kunnen verbeteren. Leer hen studievaardigheden zodat ze meer en makkelijker kunnen leren in minder tijd. Hierdoor daalt de weerstand richting huiswerk. Als je weet wat je moet doen en hoe je dit het makkelijkst en snelst kunt doen, dan pak je het ook op!

Leg uit dat “etiketjes” zoals Dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafdheid soms lastig kunnen zijn, maar dat bepaalde studievaardigheden hen hierin kunnen ondersteunen. Bied overzicht, structuur, kennis over werking van linker- en rechterhersenhelft en mogelijkheden om beter en langer te kunnen concentreren. Het eerste jaar van Studielift123 richt zich met name op studievaardigheden om leerlingen op het niveau te kunnen laten functioneren waar zij op binnen gekomen zijn en, in principe, ook behoren te blijven.

Sociale vaardigheden
Waarom gaan zo ontzettend veel volwassen mensen tijdens hun werkende carrière nog op cursus  “effectief communiceren”, “persoonlijke effectiviteit”, enzovoort? Blijkbaar is die behoefte aanwezig. Waarom zouden we dan onze leerlingen daar niet al in een eerder stadium kennis mee laten maken. Wie ben ik? Hoe sta ik in de groep? Wat doen reacties van anderen met mij? Waar ben ik goed in? Wat kan ik met mijn talenten?

Hoe kunnen leerlingen tot een juiste profiel-, studie- en beroepskeuze komen als zij niet eerst gaan onderzoeken wie ze zijn en wat bij hun past? In het tweede jaar van Studielift123 ligt de focus dan ook op sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

(Meta)cognitieve vaardigheden
Metacognitie gaat over kennis van je eigen kennis en over reflecteren op je eigen handelen en op ervaringen. Zij gaat over de vraag hoe je onbewust gedrag bewust kunt maken en op die manier het eigen leerproces kunt beïnvloeden. Als de leerling beseft hoe hij kennis opdoet, kan hij zijn leerstrategie hier op richten. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden in: kennis over jezelf (ik leer het best ’s ochtends), kennis over de taak (ik moet volgende week een werkstuk inleveren), en kennis over de strategie (ik ga elke dag een uur aan mijn werkstuk).

Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen. Dit leidt tot effectiever leren. Leerlingen zijn beter in staat problemen te overzien en op te lossen waardoor de leerprestaties stijgen. Om deze metacognitieve vaardigheden verder te kunnen ontwikkelen is er eerst inzicht nodig in de persoon zelf en de mogelijke manieren van leren. Vandaar dat deze vaardigheden in het derde jaar van Studielift123 aan bod komen.

Geïntereseerd in ons mentorprogramma?

rud
Lesmateriaal | Studielift123

Een overzicht van ons succesvolle schoolprogramma

rud
Rollen binnen Studielift123

Het creëeren van betrokkenheid tussen school en ouders.

rud
Stel zelf je programma samen

Maatwerk oplossingen voor uw school, ook dat is mogelijk met ons mentorprogramma.

Drijfveer achter Studielift123 is onze passie om iedere leerling vaardigheden te bieden voor een leven lang.

TIJDLIJN STUDIELIFT123

Company History
2019
Mentorportaal

Met ingang van schooljaar 2019-2020 ontvangen alle mentoren die met het programma Studielift123 werken inlogcodes voor het ondersteunende mentorportaal, met hierin instructievideo’s, aanvullende werkbladen en per leerjaar werkvormen m.b.t. kennismaken, samenwerken, groepsvorming en energizers.

Company History
2018
VanDijk en Iddink

Time 2 Control sluit contract met VanDijk en Iddink, de boeken van Studielift123 zijn vanaf 2019 verkrijgbaar via deze leveranciers.  Zo kunnen de lesboeken direct in het schoolpakket van de leerlingen worden opgenomen of door de leerlingen via de betreffende websites besteld worden.

Company History
2017
NOT Beurs met live presentatie lessengenerator

Tijdens de NOT-beurs konden belangstellenden live op een pc-scherm zien hoe het samenstellen van een ‘eigen’ mentorprogramma via de lessengenerator werkt. Middels het slepen met lesblokken konden zij hun eigen volgorde en inhoud van het programma bepalen.

Company History
2016
Unieke lessengenerator

Time 2 Control komt met de unieke lessengenerator. Vanuit de ruim 180 lesblokken kunnen scholen hun eigen programma samenstellen voor één of meerdere jaren, voor onderbouw of bovenbouw, op maat, passend bij het programma en de wensen van de school.

Company History
2015
Eerste NOT beurs met lancering mentorprogramma Studielift123

Time 2 Control staat voor de eerste keer op de NOT- beurs in Utrecht en lanceert haar mentorprogramma Studielift123. Ruim twintig enthousiaste gecertificeerde trainers stonden belangstellenden te woord en beantwoorden al hun vragen over de verschillende concepten.

Company History
2014
Studielift123 | Pilot

Eerste school start met het mentorprogramma Studielift123 – Pieter Groen uit Katwijk werkt als eerste school in Nederland middels een pilot met het mentorprogramma. De feedback vanuit de mentoren is verwerkt en meegenomen in het doorontwikkelde lesprogramma.

CONTACT

Stel gerust een vraag!

Ervaringen

KSG Apeldoorn

Tijdens een ouderavond kregen wij als school een overduidelijke bevestiging van de noodzaak om de begeleiding op het gebied van leren leren en huiswerk plannen te integreren in de vakgerichte lessen (docenten), in de studielessen (mentoren) en in de thuissituatie (ouders). En dat is precies wat we terugvinden in Studielift123.

ERVARINGEN

ERVARINGEN

Pieter Groen College

In het schooljaar 2014-2015 zijn we in de brugklassen gestart met Studielift123 van Time 2 Control. Deze methode focust in het eerste jaar op de vaardigheden plannen, leren leren, snellezen, mindmappen en geheugentechnieken. We zijn daarmee in de mentorlessen aan de slag gegaan met als resultaat een generatie brugklassers die beter dan voorheen tools kan hanteren om goede leerresultaten te behalen.

ERVARINGEN

ERVARINGEN

Camphusianum

Prettige methode, vrij volledig met niet alleen oog voor studievaardigheden maar ook voor de reflectie op het eigen leren. Altijd prettig contact met Annemieke. Het is wel raadzaam om alle lesgevenden in de onderbouw de cursus te laten volgen zodat zij het geleerde ook in hun lessen kunnen toepassen.

ERVARINGEN

NIEUWS EN MEDIA

Lyceum Ypenburg start met Studielift123
06 september 2018
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven
23 mentoren en 31 vakdocenten worden getraind voor het nieuwe schooljaar.
12 juni 2018

Geïntereseerd in ons mentorprogramma?