Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

All-in one mentormethodeDe all-in one mentormethode Studielift123 is in de basis een driejarige methode waarin leerlingen in een doorlopende leerlijn lessen over studievaardigheden, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling krijgen aangereikt. Dit alles wordt integraal geïmplementeerd door mentoren, vakdocenten én ouders voor te lichten, te trainen en te begeleiden.

Zoek je een methode dat flexibel inzetbaar is, voor 2 tot 6 jaar? Ook dat kan met deze methode, omdat alle 160 lesblokken gebundeld zijn in één werkboek voor de leerlingen en één mentorboek inclusief werkbladen voor de mentoren of coaches van jullie school.

De 80 hoofdblokken van 30 minuten per les zijn in een doorlopende lijn opgenomen, de 80 keuzeblokken van 15-30 minuten zijn per onderwerp gerangschikt.

Gedurende de mentorlessen  of mentorcoaching gaat de leerling aan de slag met onder andere zijn kwaliteiten, vaardigheden, doelen, actiepunten, enzovoort, om zo te komen tot steeds meer (zelf)inzicht.

Profiel- en studiekeuze zijn hiermee al in een vroeg stadium onderdeel van het programma. In eerste instantie niet gericht op de keuze zelf maar op de talenten van de leerling om vanuit die talenten te kijken welk profiel en welke  studie hier het beste bij aansluit.

Hoofdthema’s van Studielift123:

StudievaardighedenLaat leerlingen hun huidige leerstrategie ontdekken en leer hen hoe zij deze, waar nodig, kunnen verbeteren. Leer hen studievaardigheden zodat ze meer en makkelijker kunnen leren in minder tijd. Hierdoor daalt de weerstand richting huiswerk. Als je weet wat je moet doen en hoe je dit het makkelijkst en snelst kunt doen, dan pak je het ook op!.

Leg uit dat ‘etiketjes’ zoals Dyslexie, AD(H)D en hoogbegaafdheid soms lastig kunnen zijn, maar dat bepaalde studievaardigheden hen hierin kunnen ondersteunen. Bied overzicht, structuur, kennis over werking van linker- en rechterhersenhelft en mogelijkheden om beter en langer te kunnen concentreren.

Sociale vaardighedenWaarom gaan zo ontzettend veel volwassen mensen tijdens hun werkende carrière nog op cursus  ‘effectief communiceren’, ‘persoonlijke effectiviteit’, enzovoort? Blijkbaar is die behoefte aanwezig. Waarom zouden we dan onze leerlingen daar niet al in een eerder stadium kennis mee laten maken. Wie ben ik? Hoe sta ik in de groep? Wat doen reacties van anderen met mij? Waar ben ik goed in? Wat kan ik met mijn talenten?

Hoe kunnen leerlingen tot een juiste profiel-, studie- en beroepskeuze komen als zij niet eerst gaan onderzoeken wie ze zijn en wat bij hun past? Sociale vaardigheden mogen zijn uiteraard een belangrijk onderdeel van deze all-in one mentormethode.

Persoonlijke ontwikkelingLeren wordt leuk(er) als het je goed afgaat en je lekker in je vel zit. Je persoonlijke ontwikkeling speelt hier een grote rol in. Kennis over je eigen kwaliteiten en vaardigheden geven je inzicht in jezelf en hoe je je schoolwerk het beste aan kunt pakken. Bij de lessen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling speelt metacognitie een belangrijke rol.

Metacognitie gaat over kennis van je eigen kennis en over reflecteren op je eigen handelen en op ervaringen. Zij gaat over de vraag hoe je onbewust gedrag bewust kunt maken en op die manier het eigen leerproces kunt beïnvloeden. Als de leerling beseft hoe hij kennis opdoet, kan hij zijn leerstrategie hier op richten.

Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen. Dit leidt tot effectiever leren. Leerlingen zijn beter in staat problemen te overzien en op te lossen waardoor de leerprestaties stijgen.

Geïntereseerd in ons mentorprogramma?