Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Mentortraining Studielift123Vanuit een doorlopende leerlijn met jouw leerlingen werken aan studievaardigheden, sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling


Het implementeren van de all-in one mentormethode met 160 lessen en een digitaal mentorportaal start met een tweedaagse training voor alle mentoren die met de methode op jullie school gaan werken.


Tijdens deze training worden de mentoren zelf getraind in studievaardigheden als snellezen, mindmappen, plannen en huiswerk ‘toetsklaar’ zetten, zodat zij deze vaardigheden ook goed aan hun leerlingen kunnen aanreiken. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de opbouw van de lessen en de doorlopende leerlijn en kijken we naar de aansluiting van de lessen bij de visie en wensen van jullie school.

De mentortraining kan op drie manieren worden gevolgd:

Hybride
mentortraining

We starten met een online kick-offsessie van 30-45 minuten, waarin we onze gezamenlijke doelen en afspraken maken met betrekking tot de invoering van de mentormethode en het volgen van de online lessen.

De mentoren volgen na deze sessie de online trainingsmodules in hun eigen tempo en beschikbare tijd, doch binnen een afgesproken termijn.

Na dit termijn volgt er een sessie van drie uur op locatie, waarbij we de geleerde vaardigheden kort evalueren, vragen doornemen en gezamenlijk de start van de doorlopende leerlijn van jullie school vaststellen.

Extra mentoren kunnen in de loop van het schooljaar of vervolgjaren eenvoudig individueel de modules volgen.

Mentortraining
op locatie

De training wordt in twee dagen van 9.00-15.30 uur op school gegeven met een minimum aantal van acht deelnemers.

Tijdens de trainingsdagen gaan we gezamenlijk aan de slag met de verschillende vaardigheden.

Thuis wordt er geoefend met snellezen en plannen, de overige oefeningen worden tijdens de trainingsdagen gedaan.

Aan het eind van beide dagen kijken we met elkaar naar het aanbod van hoofdblokken en keuzeblokken en wat de meest passende doorlopende leerlijn is voor jullie school.


Live online
mentortraining

De training wordt in drie dagdelen van 13.00-17.00 online, met een minimum aantal van zes deelnemers.

Tijdens de online sessies gaan we gezamenlijk aan de slag met de verschillende vaardigheden.

Thuis wordt er geoefend met snellezen en plannen en het maken van een toetsklare mindmap, de overige oefeningen worden tijdens de online sessies zelf.

Aan het eind van elke sessie kijken we met elkaar naar het aanbod van hoofdblokken en keuzeblokken en wat de meest passende doorlopende leerlijn is voor jullie school.

Tijdens de mentortraining leren mentoren:
 • Snellezen om beter te focussen, te onthouden en makkelijker de kern uit teksten te halen.
 • Plannen met behulp van het 5-stappenplan voor een effectieve en haalbare planning.
 • Mindmappen om goed te leren samenvatten en verbanden in de lesstof aan te geven.
 • Diverse geheugentechnieken om snel en effectief woorden, begrippen en schema’s te onthouden.
 • Aantekeningen maken m.b.v. het Cornell-schema en een aantekenmindmap.
 • Huiswerk vanaf dag één ‘toetsklaar’ zetten. In deze leerstrategie komen alle bovengenoemde vaardigheden samen voor een versterkt leerrendement.
 • Te werken met de kant-en-klare lessen en (digitale) materialen van de all-in one mentormethode Studielift123.
 • Een eigen leerlijn vanuit de bestaande leerlijn en lessen op te bouwen.


Doordat mentoren zelf in al deze vaardigheden worden getraind, kunnen zij deze na de training direct aan hun leerlingen aanreiken, zodat deze het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het samen bespreken van de voor de school passende leerlijn creëert commitment en samenwerking binnen het team.

Materiaal opleiding
Bij de mentortraining ontvangen de mentoren de volgende materialen:
 • Hand-out mentortraining.
 • Cursusmateriaal t.b.v. snellezen, mindmappen, leren leren (o.a. leesplank, leer- en mindmapkaartjes, mindmapmal en -stiften, enzovoort).
 • Studielift Planner.

* Mentorset, bestaande uit een mentorboek en theorieboek, dient gelijktijdig met het leerlingmateriaal worden besteld via info@studielift.nl en hebben mentoren nodig tijdens de mentortraining.

Studiebelasting mentortraining Studielift123
Om de  vaardigheden uit de mentorlessen goed over te kunnen dragen aan de leerlingen is het belangrijk dat mentoren deze zelf ook goed beheersen. De totale studiebelasting naast de mentortraining, wat bestaat uit het oefenen met snellezen en het maken van een casus plannen, bedraagt rond de drie uur.

Kosten mentortraining
De mentortraining is onderdeel van de totaalofferte van materiaal en opleiding all-in one mentormethode Studielift123,  prijs is derhalve maatwerk.

Geïntereseerd in ons mentorprogramma?