Top
Telefoon
+31 6 17 23 44 17
OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr 08:00 - 17:00

Rollen binnen Studielift123

Om de leerling optimaal te begeleiden is integrale betrokkenheid van groot belang. Studielift123 reikt daarom verder dan alleen de mentorlessen . Elke vakdocent én de ouders worden betrokken bij het mentorprogramma zodat de leerlingen overal met vragen over de nieuw aangeleerde vaardigheden terecht kunnen.Mentor/coach

De mentor of leerlingcoach is de trainer binnen Studielift123. Hij traint de leerlingen in studievaardigheden,  en coacht ze op het gebied van sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast  begeleidt hij de leerlingen in hun zoektocht naar wie ze zijn en waar ze naar toe willen. De mentor coördineert Studielift123 met vakdocenten en ouders en is hiermee de verbindende schakel tussen leerling, school en thuis.

Vakdocent

Vakdocenten kunnen een workshop volgen over de inhoud van Studielift123. Hierdoor kunnen zij zo veel mogelijk aansluiten met hun vak op de studievaardigheden en (meta)cognitieve vaardigheden die de leerlingen aangereikt krijgen tijdens de mentorlessen of coaching. Zo worden de vaardigheden breed ingezet en door herhaling en verdieping per vak goed aangeleerd.

Ouders

Middels een lezing, webinar en/of folders worden ouders op de hoogte gebracht van wat hun kind leert aan vaardigheden op school. Desgewenst kunnen zij bij een gecertificeerd trainer een workshop snellezen, mindmappen en plannen volgen om thuis samen met hun kind te kunnen oefenen en hulp bieden waar nodig.


Door deze integrale aanpak wordt de kans van slagen bij de leerlingen vergroot, aangezien leerlingen schoolbreed op dezelfde manier worden ondersteund. Doordat zij vaardigheden krijgen aangereikt waar zij de rest van hun leven profijt van kunnen hebben stijgt de motivatie en betrokkenheid om deel te nemen aan de mentorlessen. Zo ontstaat  een positieve wisselwerking tussen school en leerling in een opwaartse spiraal.

* overal waar wordt gesproken hij kan ook zij worden gelezen en waar over ouders wordt gesproken kan ook verzorgers worden gelezen.

Geïntereseerd in ons mentorprogramma?