Studielift123 | De Rollen binnen Studielift123

Om de leerling optimaal te begeleiden is integrale betrokkenheid van groot belang.

Studielift123 reikt daarom verder dan alleen de mentorlessen. Elke vakdocent én de ouders worden betrokken bij het mentorprogramma zodat de leerlingen overal met de nieuw aangeleerde vaardigheden terecht kunnen.

Mentor
De mentor is de trainer binnen Studielift123. Hij traint de leerlingen in studievaardigheden,  en coacht ze op het gebied van sociale vaardigheden. Daarnaast  begeleidt hij de leerlingen in hun zoektocht naar wie ze zijn en waar ze naar toe willen, met name qua profiel-, studie- en beroepskeuze. De mentor coördineert de Studielift123 met vakdocenten en ouders en is hiermee verbindende schakel tussen leerling, school en thuis.

Vakdocent
Vakdocenten krijgen een workshop over de inhoud van Studielift123. Hierdoor kunnen zij zo veel mogelijk aansluiten met hun vak op de studievaardigheden en (meta)cognitieve vaardigheden die de leerlingen aangereikt krijgen tijdens de mentorles. Zo worden de vaardigheden breed ingezet 
en door herhaling en verdieping per vak optimaal aangeleerd.  
Ouders
Middels een lezing worden ouders op de hoogte gebracht van wat hun kind leert aan studievaardigheden en (meta)cognitieve vaardigheden op school. Hierdoor kunnen zij thuis als “maatje” fungeren en motiverende steun bieden. Ouders kunnen tevens tegen gereduceerd tarief een workshop Snellezen en Mindmappen krijgen dat aansluit op Studielift123, zodat zij thuis, samen met hun kind, deze vaardigheden kunnen oefenen.

Door deze integrale aanpak is de kans van slagen bij de leerlingen zo groot mogelijk aangezien de leerlingen overal op dezelfde manier en zienswijze worden ondersteund. Doordat zij vaardigheden krijgen aangereikt waar zij de rest van hun leven profijt van kunnen hebben stijgt de motivatie en betrokkenheid om deel te nemen aan de mentorlessen. Zo ontstaat  een positieve wisselwerking tussen “school” en leerling in een opwaartse spiraal.

* overal waar wordt gesproken over ouders kan ook verzorgers worden gelezen.
 
Studielift123 © ™ is een concept van Time 2 Control © ™  |  info@studielift123.nl
 
Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Studielift123 Aanvraag download brochure Word e-mail abonnee
 
Privacyverklaring